Bina Mekaniği

Mekanik tesisat nedir?
Mekanik tesisat inşaat işlerinde hayat kalitesini ve yaşam konforunu artırmaya yönelik olarak yapılan farklı mekanik sistemlerin bütününe verilen addır. Bir başka deyişle mekanik tesisat, binanın ısıtma, soğutma, havalandırma, otomasyon vb. gibi ana inşaat işleri dışında kalan işlerdir. Mekanik tesisat bina yapımında inşaat mühendislerinin değil makine mühendislerinin görev alanına dahildir. İnşaat işlerinin tümü arasında en önemli işlerden biridir.

Mekanik Tesisat

Mekanik tesisat ne işe yarar?
Bir binada hangi tesisatın olacağı binadan binaya farklılık gösterse de mekanik tesisatın binayı modernleştirme ve temel ihtiyaçlarına kavuşturma gibi fonksiyonları da vardır. Örneğin bazı binalarda otomasyon olmazken bazı binalar ise tamamen akıllı binalar olup otomasyon tesisatına ihiyaç duyar. Mekanik tesisatın ne işe yaradığını daha iyi anlayabilmek için binalarda genel olarak hangi tesisatların kullanıldığına göz atmamız gerekir. Çünkü her tesisat çeşidi bir amaç doğrultusunda özelleşmiştir.

Mekanik Tesisat Çeşitleri:

1) Isıtma Tesisatı
Isıtma tesisatı, kullanım bina içindeki sıcaklığın istenilen derecelerde tutulabilmesi için kurulan bir mekanik tesisat türüdür. Isıtma tesisatındaki ana amaç sıcaklığı bina içinden dış ortama doğru oluşabilecek ısı kaybının önüne geçmektir.

Bir binada genelde ısıtma tesisatı olarak kazan, radyatör, fan coil, ısıtma sirkülasyon pompaları, gidiş-dönüş boru hatları ve kollektörler, yine bu hatlar üzerine konulan vana ve armatürler yer alır. Genel olarak ısıtma kazanlarında kapalı devre olarak ısıtılan su belli bir sıcaklığa ulaşır ve pompalar yardımıyla sirküle edilerek ortamdaki radyatör fan coil gibi ısıtıcı elemanlar ile ortamın ısıtılması sağlanır.

2) Havalandırma Tesisatı
Havalandırma tesisatı binanın içine doğal ya da mekanik sistemler aracılığıyla temiz hava akımının sağlanmasına olanak sağlamak amacıyla yapılan bir mekanik tesisat türüdür. Ana amacı binanın hava kalitesinin artırılmasını sağlamaktır. Bir diğer görevi ise binanın hava kalitesinin iyileştirilmektir. Fanlar, menfez, difüzör ve anemostad gibi teknik araçlar mekanik tesisat sistemi içine dahildir.

Klima santrali dışında havalandırma ve egzoz fanları, egzoz aspiratörleri, vantilatörler sistem içerisinde benzer görevler yaparlar.

3) Soğutma Tesisatı
Soğutma tesisatı da ısıtma tesisatı gibi bina içindeki sıcaklıkla ilgilidir. Ortamın sıcaklığını çevre sıcaklığının altına indirmek ve istenen seviyede muhafaza etmek gibi amaçlar doğrultusunda yapılır. Soğutma sistemleri bir merkezde soğutulmuş akışkanı nihai soğutuculara taşıma yoluyla yapılır. Soğutma tesisatı ısıtma tesisatının tam tersi prensiplerle çalışır.

4) Yangın Tesisatı
Yangın tesisatı, yangın ihtimali göz önüne alınarak yangın anında insan sağlığına ve maddi eşyalara zarar gelmeden yangını söndürmek amacıyla yapılan bir mekanik tesisat türüdür. Yangın tesisatını oluşturan 3 farklı sistem vardır. Bunlar yangın söndürme sistemi, duman tahliye sistemi ve basınçlandırma sistemidir. Yangın tesisatlarının düzenli olarak kontrolden geçirilerek başarılı bir şekilde fonksiyon gösterdiğinden emin olunması can ve mal güvenliği açısından oldukça kritiktir.

5) Sıhhi Tesisat
Sıhhi tesisat binanın su işleriyle ilgili mekanik tesisat çeşididir. Genel amaçları arasında yapı için su temini; suyun depolanması, ısıtılması, yumuşatılması, arıtılması ve basınçlandırılması gibi işlemler bulunur. Su en temel insan ihtiyaçlarından biri olduğu için sıhhi tesisat da en büyük öneme sahip mekanik tesisat işlemlerinden biridir. Bu yüzden sıhhi tesisat daha mimari aşamadan itibaren dikkate alınması gereken konuların başında gelmektedir.

Bu 5 temel mekanik tesisat çeşidi dışında doğalgaz tesisatı, buhar tesisatı, havuz tesisatı, güneş enerjisi tesisatı vb. gibi sadece bazı binalarda bulunan türler de vardır.

Dairenizdeki herhangi bir tesisat ile ilgili bir problem yaşadığınızda 7/24 yanındayız. Üstelik tüm Türkiye’de garantili bir biçimde hizmet veriyoruz